POSUZOVÁNÍ KVALITY ŘEZU PŘI ŘEZÁNÍ AUTOGENEM

Na co se zaměřit při řezání autogenem a jak posuzovat kvalitu řezu? Thermacut® v následujícím článku popisuje některé typické problémy s kvalitou výpalků, které se běžně mohou vyskytovat, odhaluje jejich příčiny a nabízí několik tipů, jak je eliminovat. Ačkoli samotný proces řezání autogenem je považován za relativně jednoduchý, operátoři mohou občas čelit problémům s nekvalitními výpalky. Při posuzování kvality řezu je třeba se zaměřit na tyto čtyři nejčastěji se vyskytující problémy.

Nekvalitní profil hrany výpalku

Nejdříve je třeba zkontrolovat hranu výpalku. Při správně provedeném řezu má výpalek čistě ostrou až velmi jemně zaoblenou hranu a na spodní hraně se může v malém množství objevovat struska, kterou však lze snadno odstranit. Při posuzování kvality profilu hrany výpalku se nejčastěji objevují dva problémy, a to výrazně zaoblená hrana a vytvoření taveniny ve tvaru perlového řetízku na vrchní straně.

Nesprávný tvar řezné spáry

Šířka řezné spáry je důležitým hlediskem při posuzování rozměrové přesnosti výpalku. Množství odstraněného materiálu by mělo být přibližně stejné jak na horní, tak na spodní straně materiálu, výsledkem pak jsou rovnoběžné stěny ve spáře a rozměrová přesnost. Pokud nejsou stěny paralelní, je třeba se zaměřit na níže uvedené možné příčiny.

Chyby na ploše řezné hrany

V neposlední řadě je důležité zkontrolovat tvar skluzu na ploše řezu. Pokud jsou všechny parametry nastaveny správně, pak je skluz téměř vertikální. Většinou hlavní příčinou velkého ohybu řezných drážek vzad je příliš velká řezná rychlost.

Mnohočetné zápaly

Pokud operátoři během řezání slyší praskavý zvuk, může se jednat o poruchu popisovanou jako mnohočetné zápaly v nerovnoměrných úzkých vzdálenostech během krátkého intervalu.

Kvalita řezu je často negativně ovlivněna špatným nastavením řezné rychlosti. Příliš nízká řezná rychlost vede k příliš zaobleným hranám výpalku nebo k tvorbě perlového řetízku z taveniny, k hlubokým řezným drážkám a k velké formaci okují na spodní straně výpalku. Na druhou stranu, příliš vysoká řezná rychlost způsobuje velký sklon řezných drážek na ploše řezné hrany, na spodní hraně materiálu se tvoří okuje.
POZOR! Okuje způsobené příliš velkou řeznou rychlostí ve tvaru tenkých vousů jsou extrémně ostré, materiálem proto manipulujte s opatrností.

Dalším významným faktorem, který ovlivňuje kvalitu výpalku je vzdálenost trysky od povrchu materiálu. Příliš velká vzdálenost vede k zaobleným hranám nebo tvorbě perlového řetízku z taveniny, nerovnému mírně zkosenému řezu. Příliš malá vzdálenost trysky od materiálu vytváří hluboké řezné drážky, poškozuje povrch materiálu a vytváří rozšiřující se řeznou spáru způsobenou kuželem předehřívacího plamene.

Nejhorší kvalitu řezu lze očekávat tam, kde je použita poškozená nebo znečištěná tryska. Znečištění může být různého původu, např. okuje vzniklé v důsledku procesu válcování za tepla používaného při výrobě oceli. Tavenina přilnutá k trysce narušuje proud řezacího kyslíku, to má za následek řez s tvorbou značných okují, podřezávání a nerovný řez.
Nesprávné nastavení tlaků plynu nebo nesprávné nastavení samotného plamene může způsobit četné problémy s kvalitou řezu, pokud je to možné postupujte podle řezných tabulek, zkontrolujte možný únik plynu na hořáku, netěsnosti hadic a plynových regulátorů.
Při posuzování kvality řezu je nezbytné, aby byly bránu v potaz všechny proměnné a jejich vzájemné působení a ovlivňování.