OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje dotyczące prywatności dla odwiedzających strony internetowe THERMACUT-POLAND SP. Z O.O.

Wprowadzenie

Dziękujemy za odwiedziny na stronie internetowej THERMACUT-POLAND SP. Z O.O.

Thermacut jest producentem i dystrybutorem systemów cięcia termicznego i spawania oraz części i akcesoriów. THERMACUT-POLAND SP. Z O.O. przestrzega wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności dla odwiedzających nasze strony internetowe. Ta strona zawiera przegląd zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Wszystkie procedury i środki przyjęte i wdrożone przez naszą firmę w tym zakresie są oparte na aktualnym prawodawstwie dotyczącym ochrony danych osobowych i prywatności, a w szczególności odnosi się do następujących aktów prawnych:

Dziękujemy za odwiedziny na stronie internetowej THERMACUT-POLAND SP. Z O.O.

Thermacut jest producentem i dystrybutorem systemów cięcia termicznego i spawania oraz części i akcesoriów. THERMACUT-POLAND SP. Z O.O. przestrzega wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności dla odwiedzających nasze strony internetowe. Ta strona zawiera przegląd zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Wszystkie procedury i środki przyjęte i wdrożone przez naszą firmę w tym zakresie są oparte na aktualnym prawodawstwie dotyczącym ochrony danych osobowych i prywatności, a w szczególności odnosi się do następujących aktów prawnych:

 • Rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Radyzdnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „rozporządzeniem”;
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
W przypadku jakichkolwiek zmian w przedmiotowym ustawodawstwie, ww. procedury i środki będą do nich dostosowywane na bieżąco.

THERMACUT-POLAND SP. Z O.O. jako podmiot przetwarzający dane osobowe

W przypadku jakichkolwiek zmian w przedmiotowym ustawodawstwie, ww. procedury i środki będą do nich dostosowywane na bieżąco.

W przypadku dostarczenia nam danych osobowych w związku z prowadzoną przez nas działalnością oraz dalszego przez nas ich przetwarzania, stajemy się administratorem danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”) biorąc odpowiedzialność za prawidłowe przetwarzanie i ochronę tych danych.

THERMACUT-POLAND SP. Z O.O. jako administrator wykonuje przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wymogami wynikającymi z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i innych powiązanych przepisów prawnych.

Przetwarzane dane osobowe

THERMACUT-POLAND SP. Z O.O. w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wykorzystuje strony internetowe do prezentacji i promocji.

Zasadniczo nie ma potrzeby wprowadzania jakichkolwiek danych osobowych w celu korzystania z naszej strony internetowej. Podanie danych osobowych jest wymagane tylko w określonych przypadkach, w których będziemy musieli się z Tobą skontaktować, tj.

Zgodnie z ogólną zasadą od osób odwiedzających naszą stronę internetową zbieramy tylko dane analityczne, takie jak: adres IP (protokół internetowy), typ przeglądarki, dostawca usług internetowych (IPS), data / godzina, linki / strony wyjścia, kliknięcia w celu analizy trendów itp., które nie są powiązane z żadną informacją identyfikującą konkretną osobę.

Przekazywane dane osobowe przetwarzamy tylko w związku z zakupem oferowanych towarów lub świadczeniem powiązanych usług. Dotyczy to zarówno nabywcy, jak i dostawcy.

W takich przypadkach w celu zakończenia transakcji lub innej procedury czy czynności wymagamy następujących danych: imię i nazwisko, adres firmy lub zamieszkania, numer rejestracyjny firmy, numer VAT, adres e-mail i numer telefonu.

Wszelkie przetwarzanie danych osobowych jest zawsze związane z konkretnym celem i cel ten odpowiada właściwemu tytułowi prawnemu przetwarzania w rozumieniu art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w szczególności: wykonanie umowy / negocjacji umowy, wypełnienie zobowiązań prawnych Administratora oraz w sytuacji, gdy wymaga tego prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.

Prawa podmiotów których dane są przetwarzane

W przypadku kiedy THERMACUT-POLAND SP. Z O.O. jest administratorem twoich danych osobowych możesz wobec niego dochodzić swoich praw zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

Jako podmiot którego dane są przetwarzane posiadasz następujące prawa w stosunku do administratora tych danych w rozumieniu art. 15–22 rozporządzenia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w szczególności prawo do żądania od administratora informacji o przetwarzaniu danych osobowych;
 • prawo do poprawiania danych osobowych, jeśli dane są niedokładne;
 • prawo do usuwania danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez administratora;
 • prawo do niepodlegania automatycznemu podejmowaniu indywidualnych decyzji, w tym profilowania (z wyjątkami).
Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, czyli:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

Bezpieczeństwo danych osobowych

W każdym przypadku przetwarzania danych osobowych kładziemy nacisk na skuteczną ochronę przed ich wyciekiem lub nieuprawnionym wykorzystaniem. W szczególności poprzez niezbędne środki techniczne i bezpieczeństwo naszej strony internetowej oraz innych systemów informacyjnych i aplikacji, z których korzystamy, jak również poprzez wiążące procedury wewnętrzne oraz zasady organizacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym obowiązek zachowania poufności przez naszych pracowników.

w związku z tym nasza firma wydała również dyrektywę w sprawie przetwarzania i ochrony danych osobowych w THERMACUT-POLAND SP. Z O.O. i przyjęła konkretne rozwiązania techniczne, organizacyjne i inne, aby zapewnić ochronę danych osobowych przetwarzanych zarówno w sposób zautomatyzowany jak i ręcznie.

W szczególnych przypadkach dalsze przetwarzanie danych osobowych może zostać powierzone innemu podmiotowi – zwanemu podmiotem przetwarzającym dane osobowe – a przetwarzanie to jest szczegółowo regulowane umową przetwarzania danych osobowych, która zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych zapewnia ścisłe zasady techniczne i organizacyjne dotyczące skutecznej ochrony danych przetwarzanych przez ten podmiot.

Polityka Cookies

THERMACUT – POLAND Sp. z o.o. używa plików cookie na wszystkich swoich witrynach internetowych (zwanych dalej „naszą witryną(ami)”).

Czym są pliki cookie?

Cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniach użytkowników (odwiedzających) naszą stronę internetową. Pliki te przechowują informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej witryny i pozwalają nam stworzyć najlepsze dla nich wrażenia. Nie możemy jednak bezpośrednio zidentyfikować konkretnej osoby na podstawie informacji, które uzyskujemy za pomocą plików cookie, a jedynie urządzenie używane do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej. Te informacje i dane obejmują m.in. adres IP, datę i godzinę wejścia na naszą stronę internetową, informacje o przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym, urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym), ustawieniach językowych strony internetowej oraz informacjach o zachowaniu na stronie (np. odwiedzane sekcje).

Rodzaje plików cookie

Nasza firma wykorzystuje na swojej stronie internetowej następujące pliki cookie, chyba że pasek plików cookie stanowi inaczej:

 • Niezbędne (techniczne) pliki cookie, które są ważne dla podstawowej funkcjonalności witryny. Używamy tych plików cookie na podstawie uzasadnionego zainteresowania zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej.
 • Preferencyjne pliki cookie umożliwiają naszej witrynie zapamiętywanie podstawowych wyborów i informacji, które zmieniają jej zachowanie lub wygląd, takie jak ustawienia preferowanego języka. Używamy tych plików cookie na podstawie zgody wyrażonej za pośrednictwem paska plików cookie.
 • Statystyczne (analityczne) pliki cookie pomagają nam ulepszać działanie, wygląd, budowę i zawartość witryny. Pozwalają nam śledzić ruch w witrynie, zachowanie odwiedzających na stronie i korzystanie z różnych funkcji. Uzyskane informacje nie są bezpośrednio powiązane z konkretnym odwiedzającym. Używamy tych plików cookie na podstawie zgody wyrażonej za pośrednictwem paska plików cookie.
 • Marketingowe pliki cookie, których używamy do personalizacji treści reklam i prawidłowego ich kierowania, zarówno na naszej stronie internetowej, jak i na innych stronach internetowych. Używamy tych plików cookie na podstawie zgody wyrażonej za pośrednictwem paska plików cookie.
Pliki cookie można również rozróżnić po czasie przechowywania ich w Twojej przeglądarce w następujący sposób:
 • cookies krótkoterminowe (sesyjne) – są przechowywane tylko na czas trwania sesji, tj. od uruchomienia przeglądarki i znikają po zamknięciu przeglądarki
 • trwałe pliki cookie – pozostają przechowywane w przeglądarce odwiedzającego po zakończeniu sesji, pomagając zidentyfikować urządzenie odwiedzającego (nie konkretną osobę) po ponownym uruchomieniu przeglądarki
Pliki cookie można również rozróżnić w następujący sposób:
 • Własne pliki cookie – są to pliki cookie, które działają w domenie naszej witryny.
 • Pliki cookie podmiotów zewnętrznych – są to pliki cookie, które są powiązane z domenami innymi niż domena naszej witryny. Strona trzecia używa tego pliku cookie w różnych domenach i w ten sposób może wykorzystywać informacje o śledzonych witrynach użytkownika, np. do kierowania reklam. Udostępniamy informacje o tym, jak korzystasz z naszej strony internetowej, stronom trzecim – naszym partnerom w mediach społecznościowych, reklamie i analizie. Partnerzy mogą łączyć te informacje z innymi informacjami, które zostały im przekazane lub które uzyskali w wyniku korzystania przez odwiedzającego z ich usług. Listę poszczególnych domen i partnerów (dostawców) znajdziesz
  w poniższej tabeli.
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych plików cookie, z których korzystamy, można znaleźć w pasku plików cookie na naszej stronie internetowej.

Zgoda na używanie plików cookies

Możesz ustawić pliki cookie za pomocą początkowego banera plików cookie (paska), aby wyrazić zgodę na wszystkie pliki cookie, ustawić zgodę tylko na niektóre typy lub odrzucić wszystkie pliki cookie, z wyjątkiem niezbędnych technicznych plików cookie. Po kliknięciu na indywidualny typ pliku cookie otrzymasz informacje o poszczególnych plikach cookie, a także możesz wyrazić zgodę tylko dla niektórych z nich lub dla poszczególnych domen (partnerów) stron trzecich.

W każdej chwili można zmienić decyzję, ponownie otwierając pasek plików cookie za pomocą zaznaczonego pola plików cookie na naszej stronie internetowej. Nie można wyrazić zgody ani odrzucić technicznych plików cookie, ponieważ są one niezbędne do funkcjonowania naszej strony internetowej.

Nie możemy przechowywać innych plików cookie na urządzeniu odwiedzającego po 01.01.2022 bez jego zgody.

Ustawianie/usuwanie plików cookie za pomocą przeglądarki

Innym sposobem ustawienia lub całkowitego odmowy korzystania z plików cookie są ustawienia przeglądarki internetowej, które można również wykorzystać do okresowego usuwania plików cookie. Należy jednak pamiętać, że w przypadku braku zezwolenie na pliki cookie lub wyłączenia tylko niektórych typów, nasza strona internetowa może nie działać poprawnie. Poniżej znajdują się linki do wskazówek dotyczących ustawień plików cookie dla najczęściej używanych przeglądarek:

Chrome | Firefox | Internet Explorer | Android

Prawa odwiedzającego i dalsze informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę oraz praw odwiedzającego jako osoby, której dane dotyczą, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności, również opublikowanej na naszej stronie internetowej. Bardziej szczegółowe informacje na temat poszczególnych plików cookie są dostępne na żądanie pod adresem marketing@thermacut.cz

Zaktualizowano marzec 2022